MED ETT STORT ENGAGEMANG OCH BRED KOMPETENS

Vi erbjuder en rad olika tjänster inom områdena El och Automation

VÅRA TJÄNSTER

AUTOMATION

 • Projektledning och förstudie

 • PLC/HMI och Scada utveckling

 • Leverans och ombyggnation av styrskåp

 • Elinstallation och felsökning

ELKRAFT

 • Projektledning och besiktning

 • Konstruktion

 • Installation och felsökning

 • Leverans och ombyggnation av ställverk

SERVICE

 • Felsökning

 • Besiktning

 • Utredning

SOLENERGI

 • Projektering

 • Montering

 • Installation

Personal